ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ก.พ. 63  21/63 : ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
31 ม.ค. 63  20/63 : แผนการดำเนินงาน ของชมรมจริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า
30 ม.ค. 63  19/63 : ประกาศโณงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
30 ม.ค. 63  18/63 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
30 ม.ค. 63  17/63 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
30 ม.ค. 63  16/63 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ม.ค. 63  15/63 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
30 ม.ค. 63  14/63 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
30 ม.ค. 63  13/63 : เรียน ผอ.รพ บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ขอส่งรายงานผลการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
27 ม.ค. 63  12/63 : ขอเชิญประชุม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
Download  CPG การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบุ่งคล้า
Download  แผนปฏิบัติราชการ ด้านป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ รพ.บุ่งคล้า ประจำปี 2561
Download  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน รพ.บุ่งคล้า
Download  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.บุ่งคล้า
Download  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.บุ่งคล้า
Download  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
Download  กฏกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
ITA bungkla
ITA กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
กระทรวงสาธารณสุข
การจัดสรรงบ
็HRM
EPR
download
สำรวจคอมพิวเตอร์63
slipเงินเดือน
เว็บหน่วยงาน
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลบึงกาฬ

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 1.59 วินาที

ขึ้นด้านบน